>
Obroń swoją bazę przed atakiem wroga. Sterowanie myszką; spacja- zoom; R- przeładowanie broni; DF- zmiana broni.